Erasmus HPV

Stop Baarmoederhalskanker // Fight Cervical Cancer
from €100,000 (2%)

(For english see below)

Sluit je aan bij onze missie! Baarmoederhalskanker de wereld uit helpen. Dit doen we onder andere door de screenings te verhogen! Elk jaar overlijden er ongeveer 350.000 vrouwen aan deze vermijdbare ziekte, Vrouwen van 30-35 jaar lopen het grootste risico en de deze vrouwen hebben de laagste opkomst bij screenings. We hebben uw steun nodig om deze teleurstellende getallen te veranderen.

Doel van de crowdfunding:
Ons doel is om 100.000 euro in te zamelen om ons onderzoek onder leiding van Dr. Heleen van Beekhuizen en Drs. Ralf van de Laar, beiden specialist in gynaecologische oncologie, vooruit te helpen. De focus van dit onderzoek ligt op het verbeteren van de toegankelijkheid van HPV-testen, een cruciaal onderdeel bij de vroege opsporing van baarmoederhalskanker en het voorstadium van baarmoederhalskanker. De opkomst onder de vrouwen in de vruchtbare levensfase is echt teleurstellend laag. Dit komt door angst, drukte, het niet begrijpen van de taal of zwangerschap. Bijna alle vrouwen die zwanger zijn komen in contact met een verloskundige. Wij willen graag onderzoeken of het betrekken van de verloskundigenpraktijken in de screening naar baarmoederhalskanker de deelname in deze groep verhoogt


Waarom u moet bijdragen:

  • Levensreddende impact: Uw bijdrage ondersteunt rechtstreeks onderzoek dat levens kan redden door baarmoederhalskanker te voorkomen door vroege opsporing.
  • Beleidsbeïnvloeding: Als het percentage van deelnemers inderdaad fors omhoog gaat, proberen we dit project landelijk uit te breiden en hopelijk een plek in de landelijke adviesrichtlijnen te krijgen. Uw steun stelt ons in staat om een stap te zetten naar deze verandering
  • Verbetering van de gezondheidszorg voor vrouwen: Door bij te dragen, speelt u een belangrijke rol bij het verbeteren van de gezondheidszorg voor vrouwen en het toegankelijker maken van screenings.

Hoe u kunt helpen:

  • Doneren: Elke euro brengt ons dichter bij ons doel. Uw bijdrage voedt rechtstreeks het onderzoek, de gegevensverzameling en de belangenbehartiging.
  • Zegt het voort! Deel deze campagne op uw sociale mediaplatforms, met vrienden en binnen uw gemeenschap. En maak mensen in uw omgeving bewust van het belang van screenen naar baarmoederhalskanker. Bewustwording is de sleutel tot succes.

Bij het specialisme gynaecologische oncologie kunnen patiënten terecht voor de behandeling van gynaecologische kanker, preventief onderzoek en behandelingen om kanker te voorkomen. Daarnaast leiden onze artsen nieuwe gynaecoloog-oncologen op en houden ze zich bezig met wetenschappelijk onderzoek binnen hun vakgebied.

----------------------------------------------------------

Join us in our mission to reduce cervical cancer and increase screenings! Every year, 342,000 women worldwide lose their lives to this preventable disease, and over 600,000 are diagnosed, with women aged 30 facing the highest risk and the lowest attendance at screenings. We need your support to change these staggering statistics.

Crowdfunding Goal:
Our goal is to raise 100,000 Euros to advance our research led by Dr.Heleen van Beekhuizen and Dr.Ralf van de Laar, Gynecological Oncology specialists. The focus of this research is to improve accessibility to HPV testing, a critical component in the early detection of cervical cancer. By integrating HPV testing into midwife post-pregnancy appointments, we aim to reach more women, particularly those facing barriers to screenings.


Why Contribute:

  • Life-Saving Impact: Your contribution directly supports research that can save lives by preventing cervical cancer through early detection.
  • Policy Advocacy: We're pushing for government policy changes to mandate HPV testing in midwife post-pregnancy appointments. Your support empowers us to advocate for these crucial policy shifts.
  • Improving Women's Healthcare: By contributing, you play a pivotal role in enhancing women's healthcare and making screenings more accessible.

How You Can Help:

  • Donate: Every Euro brings us closer to our goal. Your contribution directly fuels the research, data gathering, and advocacy efforts.
  • Share: Spread the word! Share this campaign on your social media platforms, with friends, and within your community. Awareness is key to building momentum.

In the specialty of gynecological oncology, patients can receive treatment for gynecological cancer, preventive research and treatments to prevent cancer. In addition, our doctors train new gynecological-oncologists and conduct scientific research in their field.

View all
€10 07-02-2024 | 19:10
€10 01-02-2024 | 20:14 Goed initiatief, draag ik graag een steentje aan bij!
€15 01-02-2024 | 10:39
€50 01-02-2024 | 09:46
€15 01-02-2024 | 09:35